Administratieve Organisatie en Interne Controle

Vakgebied

Het is de uitdaging voor organisaties om gecompliceerde processen moeiteloos uit te voeren. De basis voor een efficiënte afwikkeling van diensten is een goed ingericht werkproces. Voor de beschrijving van een proces gebruikt men administratieve organisatie (AO). Een adequate bijsturing van de processen wordt bereikt door het inzetten van interne controle technieken (IC)

De training
Voor u is van belang dat u weet hoe uw AO-IC is afgestemd op uw organisatie. In deze training maakt u in korte tijd kennis met de noodzakelijke AO-IC technieken en optimale procesorganisatie. De stof wordt behandeld naar aanleiding van praktische voorbeelden.

Wat leert u?

  • Waaruit bestaat een goede AO/IC?
  • Inrichten/verbeteren organisatieprocessen
  • Inzichtelijk maken van arbeidsinzet en productie
  • Opbouw van een ideale controlemix
  • Toepassen controle instrumenten
  • Rol en functie van de medewerker AO/IC
  • Wat is een steekproef
  • Interne Audit uitvoeren / risico analyse

Voor wie:
De training is gericht op medewerkers die de verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de Administratieve Organisatie en Interne Controle. Daarnaast ook de uitvoerende medewerkers, omdat zij de taken verrichten. Qua functies kunt u denken aan medewerkers AO/IC, afdelingshoofden, administratieve medewerkers, beleidsmedewerkers en financieel economische leidinggevenden en medewerkers

Doel/resultaatgericht | Plannen en organiseren | Zelfstandigheid | Omgevingsbewustzijn | Tact/Sensitiefgedrag|  Samenwerken |

Nazorg & Begeleiding
Zorgvuldige begeleiding en nazorg.
Tijdens en tot 4 weken na de training zijn de docenten beschikbaar om vragen van de deelnemers kosteloos te beantwoorden inzake de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de trainingen.

De betaling kan als volgt geschieden:

Ineens Betalingsregeling
Inschrijf geld SRD 350 SRD 350
Cursus geld + Studiemateriaal SRD 1245 3 x SRD 415. De betaal dagen worden bepaald in overleg met u.
Arrangement kosten SRD 100 SRD 100
Administratie Kosten SRD 50
Totaal SRD 1695 SRD 1745

Contant
Een contante betaling kan bij ons bezoekadres aan de Madeliefjestraat 25.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u.

Per Bank
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar Hakrinbank 0208027102 (USD-rekening), of 0206608167 (SRD-rekening),
onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Bestelbon
Voor ambtenaren is het mogelijk om de betaling te voldoen met een bestelbon.